Företrädesemission av units i Catena Media plc

Styrelsen för Catena Media plc ("Catena Media" eller "Bolaget") har beslutat att genomföra en fullt garanterad nyemission av teckningsoptioner/warranter (”Warranter”) samt underordnade kapitalhybridinstrument (”Hybrid” eller ”Hybrider”) tillsammans (”Unit” eller ”Units”) med företrädesrätt för befintliga aktieägare om cirka 684 MSEK (”Företrädesemissionen”).

© Copyright Carnegie Investment Bank AB 2020. Alla rättigheter är reserverade.