Företrädesemission av aktier i Starbreeze AB (publ)

Styrelsen för Starbreeze har beslutat om en nyemission av aktier om cirka 150 MSEK före emissionskostnader med företrädesrätt för befintliga aktieägare. Företrädesemissionen förutsätter extrastämmans efterföljande godkännande.

© Copyright Carnegie Investment Bank AB 2020. Alla rättigheter är reserverade.