Företrädesemission av aktier i Rejlers AB (publ)

Rejlers AB (publ) (”Bolaget” eller ”Rejlers”) offentliggjorde den 9 februari 2017 en nyemission om cirka 200 miljoner kronor för att accelerera det pågående omställningsarbetet och därmed stärka Bolagets finansiella ställning samt operationella flexibilitet. Bolagets aktieägare har företrädesrätt att teckna stamaktier i förhållande till det antal aktier de ägde på avstämningsdagen den 15 mars 2017.

© Copyright Carnegie Investment Bank AB 2020. Alla rättigheter är reserverade.