Inbjudan till teckning av aktier i Ovzon AB (publ)

Styrelsen i Ovzon AB (publ) ("Ovzon" eller "Bolaget") beslutade den 27 december 2018, med stöd av bemyndigande lämnat av extra bolagsstämman den 21 december 2018, om en fullt garanterad nyemission av aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare om cirka 750 MSEK ("Företrädesemissionen"). Styrelsen i Ovzon har i anledning därav upprättat ett prospekt som idag godkänts och registrerats av Finansinspektionen.

© Copyright Carnegie Investment Bank AB 2020. Alla rättigheter är reserverade.