Företrädesemission av aktier i Oasmia Pharmaceutical AB (publ)

Den 11 november 2014 offentliggjorde Oasmia Pharmaceutical AB (publ) (”Oasmia” eller ”Bolaget”) en nyemission av aktier om cirka 176 miljoner SEK med företrädesrätt för aktieägarna i (”Företrädesemissionen”).

© Copyright Carnegie Investment Bank AB 2020. Alla rättigheter är reserverade.