Företrädesemission av aktier i ISOFOL Medical AB (publ) om ca 150 miljoner kronor

Styrelsen i Isofol Medical AB (publ), (Nasdaq First North Premier Growth Market: ISOFOL) (”Isofol” eller ”Bolaget”), har, med stöd av bemyndigandet lämnat av extra bolagstämman den 5 maj 2020, beslutat om en fullt garanterad nyemission av aktier med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare.

© Copyright Carnegie Investment Bank AB 2020. Alla rättigheter är reserverade.