Företrädesemission av aktier i IRLAB Therapeutics AB (publ)

Styrelsen för IRLAB Therapeutics AB (publ) (”IRLAB” eller ”Bolaget”) (Nasdaq First North Premier Growth Market, IRLAB A) har beslutat att genomföra en nyemission av aktier om 145 MSEK med företrädesrätt för Bolagets aktieägare (”Företrädesemissionen”).

© Copyright Carnegie Investment Bank AB 2020. Alla rättigheter är reserverade.