Företrädesemission av aktier i Infant Bacterial Therapeutics AB (publ) om 100 miljoner SEK

Den 27 april 2016 offentliggjorde Infant Bacterial Therapeutics AB (publ) (”IBT” eller ”Bolaget”) en nyemission av aktier om 100 miljoner SEK med företrädesrätt för aktieägarna i (”Företrädesemissionen”).

© Copyright Carnegie Investment Bank AB 2020. Alla rättigheter är reserverade.