Företrädesemission av aktier i Hansa Medical AB (publ)

Den 23 februari 2015 offentliggjorde Hansa Medical AB (publ) (”Hansa Medical” eller ”Bolaget”) en nyemission av aktier om cirka 246 miljoner SEK med företrädesrätt för aktieägarna i (”Företrädesemissionen”).

© Copyright Carnegie Investment Bank AB 2020. Alla rättigheter är reserverade.