Företrädesemission av aktier i DDM Holding AG

DDM Holding AG (”Bolaget” eller ”DDM”) offentliggjorde den 13 mars 2017 en nyemission för att kunna stödja den förväntade fortsatta tillväxten på DDM:s huvudmarknader. Bolagets aktieägare har företrädesrätt att teckna stamaktier i förhållande till det antal aktier de ägde på avstämningsdagen den 10 mars 2017.

© Copyright Carnegie Investment Bank AB 2020. Alla rättigheter är reserverade.