Företrädesemission av aktier i Castellum AB (publ) om 6,3 miljarder kronor

Den 13 april 2016 offentliggjorde Castellum AB (publ) (”Castellum” eller ”Bolaget”) en nyemission av aktier om 6,3 miljarder SEK med företrädesrätt för aktieägarna i (”Företrädesemissionen”) i syfte att finansiera den kontanta delen av köpeskillingen för förvärvet av Norrporten AB.

© Copyright Carnegie Investment Bank AB 2020. Alla rättigheter är reserverade.