Företrädesemission av aktier i Camurus AB (publ)

Styrelsen för Camurus AB (publ) (”Camurus” eller ”Bolaget”) (Nasdaq Stockholm, CAMX) har beslutat att genomföra en nyemission av aktier om 403 miljoner kronor med företrädesrätt för Bolagets aktieägare (”Företrädesemissionen”).

© Copyright Carnegie Investment Bank AB 2020. Alla rättigheter är reserverade.