Företrädesemission av aktier i Bambuser AB (publ)

Styrelsen för Bambuser AB (publ) (”Bambuser” eller ”Bolaget”) (Nasdaq First North Growth Market, BUSER) har beslutat att genomföra en nyemission av aktier om cirka 101,1 MSEK med företrädesrätt för Bolagets aktieägare (”Företrädesemissionen”).

© Copyright Carnegie Investment Bank AB 2020. Alla rättigheter är reserverade.