Företrädesemission av aktier i Anoto Group AB (publ) om 160 miljoner kronor

Den 24 mars 2016 offentliggjorde Anoto Group AB (publ) (”Anoto” eller ”Bolaget”) en nyemission av aktier om 160 miljoner kronor med företrädesrätt för aktieägarna.

© Copyright Carnegie Investment Bank AB 2020. Alla rättigheter är reserverade.