Erbjudande till aktieägarna och optionsinnehavarna i D. Carnegie & Co AB (publ)

Den 17 oktober 2016 offentliggjorde Vega Holdco S.à r.l. (”Vega Holdco”), ett bolag som helägs av fastighetsfonder rådgivna av närstående till Blackstone Group L.P. (tillsammans med närstående ”Blackstone”), ett kontant budpliktsbud till aktieägarna och optionsinnehavarna i D. Carnegie & Co AB (publ) om att sälja samtliga aktier och optioner i D. Carnegie & Co till Vega Holdco.

© Copyright Carnegie Investment Bank AB 2020. Alla rättigheter är reserverade.