Erbjudande till aktieägarna i Skånska Energi Aktiebolag (publ) från Infranode Energi AB

Den 21 september 2018 offentliggjorde Infranode Energi AB (”Infranode Energi”) ett rekommenderat kontant erbjudande till aktieägarna i Skånska Energi Aktiebolag (publ) (“Skånska Energi”) om förvärv av samtliga utestående aktier i Skånska Energi till ett pris om 70 kr per aktie (”Erbjudandet”). Aktierna i Skånska Energi är noterade på Nasdaq First North.

© Copyright Carnegie Investment Bank AB 2020. Alla rättigheter är reserverade.