Erbjudande till aktieägarna i Nordnet AB (publ) från NNB Intressenter AB

Den 25 oktober 2016 offentliggjorde Öhmangruppen 1) och Nordic Capital Fund VIII 2), genom NNB Intressenter AB (”NNB Intressenter”), ett erbjudande till aktieägarna i Nordnet AB (publ) (”Nordnet”) att förvärva samtliga aktier i Nordnet (”Erbjudandet”). Aktierna i Nordnet är upptagna till handel på Nasdaq Stockholm, Mid Cap.

Den 9 januari 2017 offentliggjorde NNB Intressenter en höjning av vederlaget i Erbjudandet till 38 kr för varje aktie, att det höjda vederlaget i Erbjudandet om 38 kr för varje aktie i Nordnet är slutgiltigt, samt att NNB Intressenter frånfaller villkoret för lägsta acceptnivå i Erbjudandet. Samma dag offentliggjorde Nordnet att Nordnets styrelse 3) enhälligt rekommenderar aktieägarna i Nordnet att acceptera det höjda Erbjudandet.

© Copyright Carnegie Investment Bank AB 2020. Alla rättigheter är reserverade.