Erbjudande till aktieägarna i Nordax Group AB (publ) från NDX Intressenter

Den 8 februari 2018 offentliggjorde Nordic Capital [1] och Sampo [2], genom NDX Intressenter [3], ett rekommenderat kontant budpliktserbjudande till aktieägarna i Nordax Group AB (publ) (“Nordax”) om förvärv av samtliga utestående aktier i Nordax till ett pris om 60 kr per aktie (”Erbjudandet”). Aktierna i Nordax är noterade på Nasdaq Stockholm, Mid Cap.

Nordic Capital och Sampo anser att det finns stor potential till värdeskapande i Nordax till följd av bolagets ledande marknadsposition, en attraktiv underliggande marknadsdynamik inom segmentet konsumentkrediter och bolagets snabba tillväxttakt. Nordic Capital och Sampo förväntar sig att Erbjudandet kommer att stödja fortsatt tillväxt och skapa långsiktigt positiva effekter för Nordax, dess anställda och kunder.

© Copyright Carnegie Investment Bank AB 2020. Alla rättigheter är reserverade.