Erbjudande till aktieägarna i HiQ International AB (publ) från Trisall AB

Den 26 augusti 2020 offentliggjorde Triton Fond V, genom Trisall AB ("Trisall"), ett offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna i HiQ International AB ("HiQ" eller "Bolaget") att överlåta samtliga sina aktier i HiQ till Trisall för 70 kronor kontant per aktie ("Erbjudandet"). Den 15 september 2020 höjde Trisall sitt offentliga kontanterbjudande till 72 kronor per aktie (det ”Reviderade Erbjudandet”). Aktierna i HiQ är noterade på Nasdaq Stockholm, Mid Cap.

© Copyright Carnegie Investment Bank AB 2020. Alla rättigheter är reserverade.