Erbjudande till aktieägarna i Haldex

Den 14 juli 2016 lämnade SAF-HOLLAND, ett helägt dotterbolag till SAF-HOLLAND S.A. (”SAF-HOLLAND S.A.”. med dotterbolag, ”SAF-HOLLAND-koncernen”), ett kontanterbjudande till aktieägarna i Haldex avseende samtliga aktier i Haldex. Haldex akiter är upptagna till handel på Nasdaq Stockholm, Mid Cap.

© Copyright Carnegie Investment Bank AB 2020. Alla rättigheter är reserverade.