Erbjudande till aktieägarna i DIBS Payment Services AB (publ) från Nets Holding A/S

Den 29 oktober 2014 lämnade Nets Holding A/S (“Nets”) ett offentligt kontanterbjudande till aktieägarna i DIBS Payment Services AB (publ) (“DIBS” eller “Bolaget”) (“Erbjudandet”). Bolagets aktier är upptagna till handel på NASDAQ OMX First North i Stockholm, Sverige.

På grund av legala restriktioner är informationen på den här delen av webbsidan inte avsedd eller tillgänglig för vissa personer. Vi ber dig därför att ta del av följande information och lämna följande bekräftelse varje gång du önskar tillgång till den här delen av webbsidan. Vänligen notera att villkoren nedan kan komma att ändras eller uppdateras och att det därför är viktigt att du läser dem varje gång du besöker denna webbsida.

Ange i vilket land du är bosatt i:

© Copyright Carnegie Investment Bank AB 2020. Alla rättigheter är reserverade.