Erbjudande till aktieägarna i Cybercom Group AB (publ) från Viltor AB

Viltor AB (”Viltor”), ett bolag ägt av JCE Group Aktiebolag (”JCE”) och Tequity AB (”Tequity”) (tillsammans ”Budgivarna”), offentliggjorde den 2 november 2015 ett rekommenderat offentligt uppköpserbjudande (”Erbjudandet”) till aktieägarna i Cybercom Group AB (publ) (”Cybercom”).

På grund av legala restriktioner är informationen på den här delen av webbsidan inte avsedd eller tillgänglig för vissa personer. Vi ber dig därför att ta del av följande information och lämna följande bekräftelse varje gång du önskar tillgång till den här delen av webbsidan. Vänligen notera att villkoren nedan kan komma att ändras eller uppdateras och att det därför är viktigt att du läser dem varje gång du besöker denna webbsida.

Ange i vilket land du är bosatt i:

© Copyright Carnegie Investment Bank AB 2020. Alla rättigheter är reserverade.