Erbjudande till aktieägarna i Ahlsell AB (publ) från Quimper AB

Den 11 december 2018 offentliggjorde Quimper AB (ett bolag som CVC Fonder indirekt har, eller kommer att, investera i) (”Quimper”) 1), ett offentligt erbjudande till aktieägarna i Ahlsell AB (publ) (”Ahlsell” eller ”Bolaget”) att sälja samtliga deras aktier i Ahlsell till Quimper (”Erbjudandet”). Quimper erbjuder 55,00 kronor kontant för varje aktie i Ahlsell. 

© Copyright Carnegie Investment Bank AB 2020. Alla rättigheter är reserverade.