Erbjudande till aktieägarna i AdCityMedia AB (publ) från Ocean Bidco Limited

Den 19 november 2019 offentliggjorde Ocean Outdoor Limited (“Ocean Outdoor”), genom sitt indirekt helägda dotterbolag Ocean Bidco Limited (“Budgivaren” eller ”Ocean Bidco”), ett rekommenderat erbjudande (“Erbjudandet”) till aktieägarna i AdCityMedia AB (publ) (“AdCityMedia”) att överlåta samtliga sina aktier i AdCityMedia till Ocean Bidco mot en kontant ersättning om 165 kronor per aktie.

© Copyright Carnegie Investment Bank AB 2020. Alla rättigheter är reserverade.