Inbjudan till förvärv av aktier i Dustin Group AB (publ)

Styrelsen och ägarna av Dustin Group AB (publ) (”Dustin” eller ”Bolaget”) har beslutat om att bredda Bolagets aktieägarbas genom en kombinerad försäljning av existerande och nyemitterade aktier vid en börsintroduktion av Bolagets aktier på Nasdaq Stockholm (”Erbjudandet”).

© Copyright Carnegie Investment Bank AB 2020. Alla rättigheter är reserverade.