Starwoods kontanterbjudande till aktieägarna i Victoria Park AB (publ)

Den 1 april 2018 lämnade Starwood Global Opportunity Fund XI som förvaltas av Starwood Capital Group (”Starwood”) genom ett av Starwood kontrollerat närstående bolag HomeStar InvestCo AB  (”HomeStar InvestCo”), ett kontanterbjudande till aktieägarna i Victoria Park AB (publ) (”Victoria Park”) att överlåta samtliga sina aktier i Victoria Park till HomeStar InvestCo.

© Copyright Carnegie Investment Bank AB 2020. Alla rättigheter är reserverade.