Inbjudan till förvärv av aktier i Sdiptech AB (publ)

Sdiptech AB (publ) (”Sdiptech” eller ”Bolaget”) har beslutat att notera Bolagets stamaktier av serie B på Nasdaq First North Premier (”Erbjudandet”).

© Copyright Carnegie Investment Bank AB 2020. Alla rättigheter är reserverade.