Inbjudan till förvärv av aktier i Com Hem Holding AB (publ)

Styrelsen för och ägarna till Com Hem Holding AB (publ) (”Com Hem” eller ”Bolaget”) har beslutat att bredda ägarbasen och ansöka om en notering av Bolagets aktier på NASDAQ OMX Stockholm.

© Copyright Carnegie Investment Bank AB 2020. Alla rättigheter är reserverade.