Inbjudan till förvärv av aktier i Inwido AB (publ)

Inwido AB (publ) (”Inwido” och ”Bolaget”) och Ratos har beslutat att genomföra en ägarspridning av Bolagets aktier genom en försäljning av befintliga aktier. Ratos är säljande aktieägare i Erbjudandet. Styrelsen för Inwido har därför ansökt om notering av Bolagets aktier på NASDAQ OMX Stockholm och har erhållit godkännande från NASDAQ OMX Stockholms bolagskommitté om upptagande av Bolagets aktier till handel förutsatt att spridningskravet för aktierna uppfylls.

© Copyright Carnegie Investment Bank AB 2020. Alla rättigheter är reserverade.