Inbjudan till förvärv av aktier i Attendo AB (Publ)

Attendo AB (publ) (”Attendo” eller ”Bolaget”) och huvudaktieägaren har beslutat att genomföra en ägarspridning av Bolagets aktier genom en nyemission och försäljning av befintliga aktier vid en börsintroduktion av Bolagets aktier på Nasdaq Stockholm (”Erbjudandet”).

© Copyright Carnegie Investment Bank AB 2020. Alla rättigheter är reserverade.