Erbjudande att konvertera preferensaktier till stamaktier i Ferronordic Machines AB

Ferronordic Machines AB (publ) (“Ferronordic”) har beslutat att gå vidare med planerna att notera bolagets stamaktier på Nasdaq Stockholm och därmed sprida ägandet i bolaget, dels genom en nyemission av nya stamaktier och dels genom en försäljning av befintliga stamaktier.

© Copyright Carnegie Investment Bank AB 2020. Alla rättigheter är reserverade.