Securities

En karriär inom Securities är mycket varierande med stora möjligheter inom en rad olika specialistfunktioner. 

Vårt analysteam är ett av de högst rankade i världen när det gäller analys av nord­iska bolag. Det tillhandahåller djupgående analyser av företag och branscher samt ger aktierekommendationer och strategisk rådgivning. Inom analys bedrivs arbetet oftast i team om två till tre personer som ansvarar för bolagen inom en specifik bransch. I arbetsuppgifterna ingår också att följa utvecklingen i internationella konkurrenter till de bolag de har bevakning på. Arbetet innebär att analytikern har ett stort eget ansvar för värderingsarbetet och utformandet av analysen, samt att analytikern deltar i både kundmöten och möten med ledningarna i Sveriges största bolag. Kunderna är i huvudsak institutionella kapitalförvaltare i olika former. Det är en utpräglat entreprenöriell del av finansbranschen då analytikern personligen rankas av kunderna och därför styrs kar­riären av hur uppskattad analytikern är snarare än hur lång arbetslivserfarenhet han eller hon har.

Sales/Sales trading teamen (aktiemäkleriet) ansvarar för att hålla en löpande kontakt med portföljförvaltarna hos kunderna och för att genomföra kundernas ordrar i aktiemarknaden. Aktiemäklarens roll är att vara spindeln i nätet i kontakterna med Securites kunder. Dialogen handlar om såväl kundens hela portföljsammansättning som rekommen­dationer avseende enskilda aktier. Som Sales trader genomför du kundernas ordrar (execution) i aktiemarknaden.

© Copyright Carnegie Investment Bank AB 2020. Alla rättigheter är reserverade.