Private Banking

Inom Carnegie Privatbank arbetar både generalister och specialister. Våra rådgivare och mäklare har ansvar för att kunderna blir väl omhändertagna och får de produkter och tjänster de har bäst behov av. Till sin hjälp har de rådgivarassistenter och alla de specialistfunktioner som finns inom Privatbanken.

Vi erbjuder helhetsförvaltning för större privatpersoner, stiftelser samt mindre företag. 

Våra rådgivare har helhetsansvaret för att kundens behov blir tillfredställda enligt den överenskommelse vi har med varje enskild kund. Rådgivarna rådger kunderna inom alla tillgångsslag, tillhandahåller både diskretionär (via IS) samt rådgivande förvaltning. Rådgivaren har alltid det formella kundansvaret.

För de aktiva aktiekunderna är aktiemäklarna den centrala kontaktpunkten. Mäklarna har tät kontakt med kunderna och har hela Carnegies analysavdelning i ryggen när de diskuterar affärer. Vi har även egna analytiker på Privatbanken som producerar affärsförslag speciellt anpassade för våra kunder.

Vi har en juristavdelning som arbetar med både civilrättsliga och skatterättsliga frågor. De hjälper våra kunder med allt från bolagsstrukturer till deklarationer och testamenten. Våra försäkringsexperter arbetar med kundernas privata och tjänsterelaterade pensionssparande. 

Investment Strategy arbetar med makroekonomisk analys och investeringsstrategier. Avdelningen följer noggrant alla de händelser som påverkar värdepappersmarknaderna och drar slutsatser för våra kunders räkning. Allokering på strategisk och taktisk nivå görs i kundernas portföljer.

IS ansvarar för all diskretionär förvaltning inom Privatbanken.

Client Management bistår affärsområdena med tjänster relaterade till kundernas depåer/konton hos Carnegie.

© Copyright Carnegie Investment Bank AB 2020. Alla rättigheter är reserverade.