Josefin Ohlsson på Carnegie

Hur kom det sig att du började arbeta på Carnegie?

Under mina studier så ville jag skaffa mig arbetslivserfarenhet och eftersom jag var intresserad av att jobba inom finansbranschen efter mina studier gjorde jag en intresseanmälan på Carnegies hemsida. Därefter fick jag komma på en intervju för en tjänst inom backoffice för strukturerade produkter.

Beskriv din roll på Carnegie?

Jag har nyligen börjat arbeta på avdelningen Treasury som ansvarar över och hanterar det likviditetsbehov som uppstår i banken. I min roll så hanterar jag värdepapperslån, likvidplanering, säkerhetshantering och växlingar.

Hur är det att jobba på Carnegie, motsvara det dina förväntningar?

Jag trivs väldigt bra på Carnegie och det är mycket tack vare kollegorna och de utvecklingsmöjligheter jag har fått. Att arbeta på en mindre bank har överträffat mina förväntningar och gett mig en god inblick och förståelse i bankens olika delar. Det finns ett bra utbyte av kunskap mellan olika avdelningar och man ges möjligheten att utvecklas i sin roll både på ett professionellt och personligt plan. Det är otroligt spännande att arbeta på ett företag som år efter år får fina utmärkelser och är ledande inom sina respektive områden.

Hur upplever du Carnegies företetagskultur?

Carnegies företagskultur är stöttande och hjälpsam. Det är högt i tak och man har en positiv syn på förändringar vilket jag tycker är viktigt på en arbetsplats.

Vilka utvecklingsmöjligheter erbjuds Carnegies unga talanger?

Om du visar att du vill och tar för dig så ges möjligheten att få mer ansvar vilket gör att man får vara med och påverka. Carnegie erbjuder möjligheter att testa på olika affärsområden och ser till individens egen utveckling genom utbildningar. Jag har redan hunnit inneha flera olika roller under min tid på Carnegie såsom backoffice för strukturerade produkter, produktansvar, affärssupport för tredjepartsrådgivare och jag har även varit med och avvecklat tredjepartsverksamheten. 

Vilket råd har du till den som drömmer om en karriär inom finansbranschen?

Finansbranschen är en väldigt diversifierad bransch och de flesta kan hitta något de finner intresse för att arbeta med. Sök ett extrajobb under dina studier för att få erfarenhet, ha ett öppet sinne och var ambitiös.

© Copyright Carnegie Investment Bank AB 2020. Alla rättigheter är reserverade.