Investment Banking

Carnegies starka marknadsposition inom Investment Banking och affärsflöde innebär att du får en snabb erfarenhetsmässig utveckling.

Inom Mergers & Acquisitions samt Equity Capital Markets bedrivs arbetet i transaktionsteam, vanligtvis bestående av en kundansvarig, en projektledare samt en eller flera analytiker.

Den kundansvariga personen har övergripande ansvar för alla kontakter med kunden och den aktuella transaktionen. I arbetsuppgifterna ingår löpande kontakter med befintliga kunder och identifiering och bearbetning av nya kunder.

Projektledarens uppgift är att leda transaktionsteamets arbete och koordinera kontakterna med kunden, potentiella investerare eller motparten i transaktionen samt andra rådgivare.

Arbetsuppgifterna för en analytiker innefattar analys av företag och branscher, företagsvärdering samt framtagande av presentations-material, prospekt samt annan dokumentation. Arbetet innebär, på ett tidigt skede, kontakter med kunder, andra rådgivare samt potentiella investerare.

© Copyright Carnegie Investment Bank AB 2020. Alla rättigheter är reserverade.