Att jobba på Carnegie

Som anställd på Carnegie erbjuds man möjligheten till att förvärva värdefulla kunskaper och erfarenheter inom finansmarknaden och förmögenhetsförvaltning, tillsammans med de bästa och mest erfarna experterna och specialisterna. I ett omväxlande och stimulerande arbete i en dynamisk arbetsmiljö där hög kvalitet prioriteras, ges anställda möjlighet till stort ansvar och att påverka resultat.

Carnegies verksamhet präglas av korta beslutsvägar, stolthet och entreprenörskap. Verksamheten kräver en öppen atmosfär som främjar ömsesidig respekt och ärlighet. Det är vårt gemensamma ansvar att skapa förtroende hos våra kunder och vår omvärld.

Våra vägledande värdeord – Competence, Commitment och Client focus – sammanfattar de affärsprinciper som präglar företagskulturen genom hela organisationen. Ambitionen är att kunna erbjuda en arbetsmiljö som stimulerar till efterlevnad av affärsprinciperna, för att i förlängningen kunna leverera bästa möjliga rådgivning, analys och servicenivå till våra kunder.

Förutom ett spännande och utmanande jobb erbjuder vi ett brett utbud av personalförmåner som exempelvis sjukvårdsförsäkring, friskvårdsbidrag, föräldralön, förstklassig företagsrestaurang och ett fördelaktigt pensionsprogram.

Carnegie Professional Development erbjuder de anställda att gå kurser som främjar individuell utveckling och ger möjlighet att växa, både på ett personligt och professionellt plan.

Lagarbete är viktigt på Carnegie, och därför arrangerar vi sociala aktiviteter såväl som olika sportevent, både inom och över avdelningarnas gränser.

© Copyright Carnegie Investment Bank AB 2020. Alla rättigheter är reserverade.