Att jobba på Carnegie

Var med och forma framtidens Carnegie. Carnegie erbjuder ett omväxlande och stimulerande arbete i en dynamisk arbetsmiljö där hög kvalitet prioriteras. Carnegies kärnvärden är engagemang, laganda, delaktighet och drivkraft. Att vara ledande skapar höga förväntningar på oss och det vi levererar. Ett klart budskap baserat på tydliga värderingar gör det enklare att se vad vi som företag står för och vad våra kunder kan förvänta sig av oss. Detta kräver en stark företagskultur.

Carnegies kultur präglas av målinriktade medarbetare med entreprenöriellt sinne och affärsfokus. En viktig drivkraft är möjligheten att genom egna insatser kunna påverka resultat. Ett konkurrenskraftigt incitamentsystem är därför avgörande för att kunna attrahera och behålla medarbetarna. Det ger också en möjlighet att premiera idéer, kreativitet och leder till ökad produktivitet och prestation, vilket skapar värde för såväl enskilda medarbetare som kunder. Medarbetarna är Carnegies viktigaste resurs!

Carnegies roll i samhället

Carnegie spelar en viktig roll i marknadsekonomin för att medverka till att pengar på ett effektivt sätt ska slussas till produktiva investeringar som bygger på välfärd i samhället.

Företagande             
Företag är beroende av kapital för investeringar och utveckling av sina verksamheter. Såväl privata som publika bolag behöver investmentbankernas råd och tjänster för effektiv kapitalanskaffning. Företag som växer behöver råd och vägledning i samband med företagsköp och samgåenden. Carnegie bistår med resurser i form av specialiserad kunskap och kännedom om såväl investerarnas som företagens behov. Genom att på dagligt basis låta analytiker följa närmare 300 bolag har Carnegie en unik förmåga att bevaka och analysera företagandet.

Länk mellan företag och investerare
Aktietraditionen i Norden är stark. Genom att stödja institutioner och privatpersoner i deras beslut att investera i aktier och andra tillgångsslag får nordiska företag tillgång till kapital och därmed möjlighet att utvecklas och växa. Samtidigt har institutioner och privatpersoner behov att få sina förmögenheter att växa med en god avkastning. Carnegie är därmed också en viktig länk i att föra samman företag och investerare.

Kaptitalförvaltning och finansiell rådgivning
Carnegie förvaltar kapital för privatpersoner och institutioner i olika tillgångsslag med ambitionen att över tiden skapa en god riskjusterad avkastning. Förvaltningen skräddarsys för att passa olika individers och investerares behov och riskaptit. De tjänster Carnegie erbjuder är anpassade för att möta behoven av långsiktigt sparande och förvaltning av förmögenheter. 

© Copyright Carnegie Investment Bank AB 2018. Alla rättigheter är reserverade.