Förmågan att attrahera

Medarbetarnas personliga engagemang och kunskap är grunden till Carnegies framgång. Engagerade och kompetenta medarbetare är avgörande för ett fortsatt högt förtroende bland våra kunder. Som attraktiv arbetsgivare måste Carnegie därför ständigt kunna stödja medarbetarnas utveckling och attrahera dem som motiveras av höga ambitioner och en kunskapsorienterad arbetsmiljö.

Förmågan att attrahera och utveckla engagerade och kompetenta medarbetare är avgörande för att förbli marknadsledande i Norden. Carnegie står starkt på arbetsmarknaden. Det är eftertraktat bland dagens talanger att bli en del av Carnegie. 

En förklaring är att talang attraherar talang. Carnegies medarbetare anses vara bland de bästa i Norden. Denna tydliga kunskapsmiljö attraherar nya medarbetare med höga ambitioner och unga talanger som vill arbeta med några av branschens starkast lysande stjärnor.

© Copyright Carnegie Investment Bank AB 2020. Alla rättigheter är reserverade.