Finansiell Information

Verksamhetsåret 2019

En volatil omvärld skärper vårt kundfokus

Högt medarbetarengagemang och starkt kundfokus stärker Carnegies förtroendekapital, resultat och intäktsutveckling under 2019. En omskakande inledning på 2020 påminner oss samtidigt om att marknads- och omvärldsförutsättningarna ligger utom vår kontroll.

Den dramatiska inledningen på 2020 överskuggar fjolårets starka marknadsklimat. Då hade de nordiska börserna sitt bästa år på nästan ett decennium och det märktes på aktiviteten hos våra kundgrupper. Våra intäkter steg med 15 procent till rekordhöga 2,6 miljarder kronor och rörelseresultatet förbättrades med 32 procent till drygt 500 miljoner kronor.

Björn Jansson
Vd och koncernchef

Läs hela årsredovisningen för 2019
Se samtliga finansiella rapporter