Investera i framtidens entreprenörer!

Entreprenören….
som träffar Carnegie…
som träffar investeraren
Kan de tillsammans riva sjukvårdens språkbarriärer?

Det finns över 7000 språk i vår värld.

Personalen på våra sjukhus möter dagligen patienter från många länder. Vid sidan av sjukdomar lider dessa patienter ofta av språkförbistring.

En farlig och onödig åkomma som kan resultera i felaktiga diagnoser och behandlingar.

Care to Translate är ett entreprenörsföretag av läkare, språkvetare och IT-specialister. De har utvecklat en unik översättningsapp för vårdpersonal.

Appen översätter medicinska termer direkt i mobilen. 

Det ökar patientsäkerheten, frigör tid för personalen och sänker sjukhusens kostnader.

Care to Translate översätter idag 22 språk och är den mest omfattande medicinska översättaren i världen.


Care to Translate är ett av de nominerade bidragen i Framtidens Entreprenör 2019. Vill du investera i framtidens entreprenörer och dra fördel av Carnegies mötesplats kring kunskap, kapital och entreprenörskap? Anmäl dig till finalen av Framtidens Entreprenör den 21 november.

© Copyright Carnegie Investment Bank AB 2020. Alla rättigheter är reserverade.