Investera i framtidens entreprenörer!

Entreprenören….
som träffar Carnegie…
som träffar investeraren...
kan de tillsammans få astmasjuka att andas ut?

Närmare 10% av Europas befolkning har astma.

Det gör astma till en global folksjukdom.

Och därmed ett enormt behov av vård och hjälp.

MediTuner har utvecklat ett sinnrikt självtest som förenklar livet för personer med astma. Patientens behov skiftar från dag till dag pga förekomsten av tex pollen eller förkylningar som inflammerar och gör luftvägarna trängre.

Produkten AsthmaTuner håller ordning på allt detta, visar aktuell astmanivå, förklarar symptom och hjälper till att dosera medicinen rätt.

Både patientens livskvalitet och vårdgivarens kunderbjudande förbättras


Medituner är ett av de nominerade bidragen i Framtidens Entreprenör 2018. Vill du investera i framtidens entreprenörer och dra fördel av Carnegies mötesplats kring kunskap, kapital och entreprenörskap? Anmäl dig till finalen av Framtidens Entreprenör den 22 november.

© Copyright Carnegie Investment Bank AB 2020. Alla rättigheter är reserverade.