"En innovation som möjliggör andra innovationer"

Berätta om idén företaget bygger på.

– Vår produkt är en innovation som möjliggör andra innovationer.  Att förstå hur flöden av exempelvis vind och vatten påverkar en produkt är viktigt vid design och konstruktion. Genom simuleringar som bygger på algoritmer kan man återskapa sådana flödet i en dator, men på grund av höga kostnader och komplexitet har det hittills främst använts av stora företag. Det vill vi förändra med vår helautomatiserade tjänst, som utför alla steg i arbetet och genomför simuleringsberäkningarna i en superdator. Vem som helst kan ladda upp sin CAD-modell i vår tjänst och det tar mindre än 15 minuter att starta simuleringen – att jämföra med traditionell mjukvara som ofta kräver veckor av manuellt arbete.

Hur ser er entreprenörsresa ut?

– Vi är en spinoff från KTH där man i mer än tio år har forskat på de metoder och algoritmer som vår tjänst använder. Själv kom jag in i verksamheten för tre år sedan, såg potentialen i teknologin och tog fram en skalbar affärsmodell. Därefter bildade vi bolaget och sedan dess har vi jobbat med att ta fram produkten – det är ju väldigt komplex teknologi i grunden som ska vara lättanvänd för kunden.

Vilka är de viktigaste milstolparna hittills?

– Den första milstolpen var när vi bildade bolaget för att kommersialisera forskningen. Viktigt var också när vi fick in finansiering, cirka 15 miljoner kronor, från två riskkapitalbolag samt KTH Holding, tidigare hade vi fått stöd från Vinnova och EU-kommissionen. Det var också en milstolpe när vi lanserade betaversion av tjänsten i våras och kunde validera att det den verkligen fungerar. Och varje person vi anställt har också varit en milstolpe – nu är vi elva i teamet, hälften har disputerat.

Vad händer härnäst i bolaget?

– Före årsskiftet kommer vi att lansera tjänsten på markanden, i ett första steg riktad mot bilindustrin och dess underleverantörer samt arkitekter och byggkonstruktörer. Så fort vi bevisat att den fungerar är vi redo att ta in mer pengar, i storleksordningen 75-100 miljoner kronor, för att kunna utöka till andra segment – varje bransch kräver ju att man validerar och verifierar för just dess specifika förutsättningar och anpassar gränssnitt med mera.

Hur ser Adaptive Simulations ut om fem år?

– Då finns stor chans att vi är uppköpta, men vi fortsätter förhoppningsvis att jobba med teknologin. En stor fördel med att bli uppköpt är att vi då kan komma åt många fler kunder, exempelvis om vi integreras i en köpares designverktyg. Då kan vi sänka trösklarna för användaren ännu mer – och det är väldigt viktigt för vår tjänst. 

© Copyright Carnegie Investment Bank AB 2020. Alla rättigheter är reserverade.