Tidigare vinnare

2014: Swedish Pharma – producerar ett plåster som fäster på våta ytor.

2015: Optolexia (nu bytt namn till Lexplore) – tillverkar en programvara som analyserar ögonrörelser för att tidigt upptäcka dyslexi hos barn.

2016: Karma – en app för att minska matsvinnet i restaurangbranschen.

2017: Foodflow – en digital plattform som förenklar orderflöde och logistik inom butik och restaurang.

2018: Medituner – en app för egenvård av astma.

2019: PantaPå – ett system för pant på alla typer av förpackningar.

2020: Boksnok – en barnboksapp 

Läs mer om tidigare vinnare