Ansvarstagande

Hållbara företag och kapitalmarknaderEn förutsättning för ekonomisk tillväxt är tillgången till kapital. Det gäller för bolag inför en expansion, entreprenören i början av sin tillväxtresa och samhället i stort. Investerarens kapital möjliggör denna tillväxt. Att sammanföra kapital och investeringsmöjligheter är Carnegies övergripande roll.Utifrån vår centrala position på nordisk kapitalmarknad vill Carnegie fortsätta att skapa värde. För kunder, för en välfungerande och hållbar kapitalmarknad samt för ett hållbart samhälle. Det handlar om att säkra effektiv kapitalallokering, att sammanföra kapital med ny teknologi och hållbara produkter. Det handlar också om att vara en kunnig rådgivare, att bistå i svårnavigerade frågor förknippade med en hållbar omställning. Och värna om att kunderna har en sund och hållbar ekonomi.

Vi har en unik position på nordisk kapitalmarknad och spelar en central roll i tillgängligheten till kapital för företag, privatpersoner, institutioner. Vi tar den rollen på stort allvar och ser att vi har ett ansvar se till att kapitalet i samhället slussas effektivt och skapar tillväxt. –

Björn Jansson, VD Carnegie