Socialt entreprenörskap

Sedan 2002 har Carnegie bidragit till socialt entreprenörskap runtom i värden, genom den ideella föreningen Carnegie Social Initiative. Stödet går till innovatörer som bidrar till positiva förändringar i samhället de lever i, genom att skapa förutsättningar och förbättra villkoren för utsatta unga och barn.

Sedan starten har även enskilda medarbetare på Carnegie valt att förstärka engagemanget genom att avstå en del av sin lön varje månad till förmån för de entreprenörer som verkar i bland annat Indien, Uganda, Litauen och Lettland. 

I dagsläget är det cirka 30 procent av våra medarbetare som varje månad ger ekonomiskt stöd till Carnegie Social Initiative. Under de senaste femton åren har Carnegies medarbetare bidragit till att över 10 000 barn och ungdomar runt om i världen har fått möjlighet att förbättra sina framtidsutsikter.

© Copyright Carnegie Investment Bank AB 2019. Alla rättigheter är reserverade.