Möjligheten att påverka

Carnegies övergripande roll är att sammanföra kapital och investeringsmöjligheter. På så sätt bidrar vi till en hållbar ekonomisk utveckling för privatpersoner, företag, institutioner, kapitalmarknad och samhället i stort.

En förutsättning för ekonomisk tillväxt är tillgången till kapital. Det gäller för samhället som helhet, bolaget som står inför en börsintroduktion, och för entreprenören i början av sin tillväxtresa. Det är den avkastningssökande investerarens kapital som möjliggör denna tillväxt. Investeringsmöjligheter och kapital behöver således en mötesplats. Därför finns kapitalmarknader. Därför finns Carnegie.

Mötesplats för köpare och säljare
Carnegie sammanför kapital med människor och idéer så att innovativa produkter och tjänster kan skapa värden. För privatpersoner, företag, institutioner och samhället i stort. Med en centrala funktion på kapitalmarknaden erbjuder Carnegie en mötesplats för köpare och säljare, för företag i behov av kapital och för investerare, såväl institutionella som privatpersoner, på jakt efter intressanta investeringsmöjligheter i Norden.

Hållbar kapitalmarknad
Utifrån denna position vill vi fortsätta att skapa värde. För våra kunder, för en välfungerande och hållbar kapitalmarknad. Samt för ett hållbart samhälle. Alla måste ta ansvar för att åstadkomma en nödvändig omställning och för att nå de globala utvecklingsmålen.

Finansbranschen spelar här en avgörande roll. Det handlar om att säkra effektiv kapitalallokering, att sammanföra kapital med ny teknologi och hållbara produkter. Dethandlar också om att vara en kunnig rådgivare, att bistå i svårnavigerade frågor förknippade med en hållbar omställning.

Ansvar i rådgivningen
Vi anser att vårt ansvar utgår från vår kärnaffär och vår förmåga att kunna påverka. Det handlar med andra ord om vår rådgivning. Vi beaktar såväl ekonomiska sommiljö- och sociala aspekter både ur ett risk och värdeskapande perspektiv. Detta gör vii nom ramen för våra etablerade affärs- och due dilligence-processer. Genom kunskap om företag och företagande i Norden vägleder Carnegie investerare och slussar kapital att investeras dit tillväxten finns, i projekt som bygger samhället starkare.

© Copyright Carnegie Investment Bank AB 2019. Alla rättigheter är reserverade.