Det dynamiska kapitalet

Att få en krona att bli två, tre, fyra. Att skapa tillväxt.Vad är det som skapar den dynamiken?Hemligheten ligger i helheten, att bygga en kedja av finansiell kunskap där den ena kompetensen öppnar möjligheter för den andra.

Ta vår investmentbank, de har medverkat till över hälften av Sveriges alla börsnoteringar. Mer än 50 procent av marknaden!***** Det öppnar dörrar till unika investeringsmöjligheter som Carnegies privatbankskunder får nytta av.

Eller ta vårt analyshus, Sveriges bästa för övrigt, få finansiella aktörer kan dra sådan fördel av dagens marknadsrörelser som Carnegie. Med 50 analytiker som arbetar gränsöverskridande från fyra nordiska kontor och följer fler än 300 nordiska företag som utgör drygt 90 % av regionens samlade börsvärde. Analysen blir den avgörande vägvisaren för våra privatkunders förmögenhetsstrategi.

Kunskapskapitalet skapar kapitalet! Carnegie har en omatchad kedja av ekonomisk kunskap, vi är valda till Årets Bästa Analyshus*, Nordens Bästa Företagsrådgivare**, Årets Fondbolag*** och Sveriges Bästa Privatbank****. Allt detta bildar en helhet. Där det ena öppnar dörrar åt det andra. Och – där uppstår Carnegies unika affärsdynamik. Vill du veta mer om konsten att göra pengar på pengar, hur du drar nytta av Carnegies dynamiska kapital, läs mer om våra erbjudanden i rutan till höger.

* FINANCIAL HEARINGS 2014, **TNS SIFO PROSPERA 2014, *** TIDNINGEN PRIVATA AFFÄRER NR 2/2015, **** TIDNINGEN PRIVATA AFFÄRER NR 12/2014,***** THOMSON REUTERS, 2010 – 2015

© Copyright Carnegie Investment Bank AB 2020. Alla rättigheter är reserverade.