Carnegie prisar hållbarhet!

- Nibe, Thule & NCAB vinnare 2019


Bland omkring de 170 svenska börsnoterade företag som Carnegie analyserar årligen har tre bolag uppmärksammats med ett nyinstiftat hållbarhetspris. Syftet är att belysa hållbarhetsparametrar som skapar aktieägarvärde och inspirera både företag och investerare genom goda exempel.

Risker och möjligheter kopplade till såväl bolagsstyrning som miljömässigt, socialt och ekonomiskt ansvarstagande ingår som en naturlig del i Carnegies topprankade aktieanalys. De utgör därmed en del av beslutsunderlaget för många institutionella och privata investerare på svenska marknaden. För att ytterligare uppmuntra och stimulera till hållbara investeringar har investmentbanken instiftat ett hållbarhetspris i 3 olika kategorier, baserat på samtliga företag som investmentbanken bevakar på svenska marknaden.

– Inom vår aktieanalys premierar vi företag som har integrerat hållbarhet i sin strategi för att driva tillväxt och som aktivt undviker risker kopplat till hållbarhetsområden. Vi värderar inte enskilda sektorer framför andra utan fokuserar på företagens aktiva hållbarhetsarbete. Det skapar möjligheter som ger konkurrensfördelar inom respektive bransch, vilket också påverkar långsiktigt aktieägarvärde, säger Lena Österberg, chef över svensk aktieanalys på Carnegie och utsedd till Svergies främsta analytiker fyra år i följd enligt Financial Hearings.

Under onsdagen, i samband med ett hållbarhetsseminarium som arrangerades på Carnegie, motiverades följande bolag med utmärkelsen ”Årets hållbarhetsföretag 2019”:

Nibe – "Kategori Large-cap"
Nibe ligger väl positionerat i marknadens skifte mot fossilfri uppvärmning. Bolaget är innovativt och driver ett aktivt utvecklings- och miljöarbete med syftet att löpande ta fram mer energieffektiva produkter, som både sänker kundernas driftskostnader och klimatpåverkan. För Nibe ger det klara konkurrensfördelar och goda tillväxtmöjligheter.

Thule – "Kategori Small-cap" (Bolag med ett börsvärde som understiger 30 miljarder kronor).
Thule arbetar fokuserat med hållbarhet och redovisar en stark trend både gällande miljö- och sociala aspekter. Man har kraftigt minskat sitt miljöavtryck genom utveckling av attraktiva produkter med lång livslängd, effektivare produktion med förnybar energi och ett genuint miljötänk.

NCAB "Katergori Bästa nykomling" (Bolag som börsintroducerats under senaste tre åren).
Carnegie vill även premiera gediget hållbarhetsarbete bland börsens nya bolag och hoppas med denna katergori kunna inspirera börsaspiranter till att tidigt inkludera hållbarhet i sin långsiktiga strategi. Årets vinnare NCAB lägger stor vikt på kvalitet, etik och arbetsförhållanden hos sina underleverantörer och i deras fabriker. Bolaget tar fullt ansvar för hela leverantörskedjan och genomför löpande audits och använder endast miljöcertifierade leverantörer.

Carnegies aktieanalysavdelning har genomlyst samtliga 173 bolag som investmentbanken bevakar på svenska marknaden och värderat företagen enligt följande paramentrar: miljöpåverkan, socialt engagemang och bolagsstyrning. Det nyinstiftade hållbarhetsutmärkelsen ska delas ut årligen.

– Investerare kan göra skillnad genom aktiv påverkan. När kapital omallokeras, både mellan och inom sektorer, så ökar pressen på företagens omställningsarbete. Det är en kraftfull dynamik som påverkar hela samhällsutvecklingen, säger Lena Österberg.

© Copyright Carnegie Investment Bank AB 2020. Alla rättigheter är reserverade.