Carnegie försvarar global topposition inom nordisk aktieanalys

Carnegies förmåga att förmedla kvalitativ analys kring nordiska aktier fortsätter att uppmärksammas internationellt. Investmentbanken försvarar sin topplacering i den årliga undersökningen Institutional Investors All-Europe 2017, där större institutioner i USA, Europa och Storbritannien rankar europeiska analyshus.

Carnegie har idag nordens främsta analyskapacitet avseende nordiska aktier, med ett femtiotal analytiker som följer näramare 350 nordiska bolag och deras marknader. I kombination med en etablerad försäljningsorganisation vid kontoren i London och New York har investmentbanken löpande stärkt sin position bland globala investerare och försvarar nu fjolårets topplacering bland europeiska analyshus.

- Vi har målmedvetet investerat i en hög servicenivå och bred aktiebevakning under en längre tid för att leverera kvalificerad analys till institutionella investerare på den globala markanden. Glädjande har detta engagemang har burit frukt och med ett ökat investeringsintresse för den nordiska aktiemarknaden spelar Carnegie idag en allt tydligare roll bland internationella investerare, säger Henric Falkenberg, chef för Securities inom Carnegie Investment Bank.


Undersökningen All-Europe genomförs en gång per år på uppdrag av det internationella affärsmagasinet Institutional Investor. Resultaten baseras på svar från över 2 300 investerare fördelat på närmare 900 institutioner. Tillsammans förvaltar institutionerna cirka 6 triljoner US-dollar i europeiska värdepapper. 

© Copyright Carnegie Investment Bank AB 2020. Alla rättigheter är reserverade.