Henrik Rättzén

Född 1965
CFO sedan november 2014. Henrik Rättzén kommer närmast från PostNord där han var Group CFO under åren 2012-2014. Innan dess arbetade Henrik som Nordic Group CFO på Codan/Trygg Hansa mellan 2007-2012. Han har även varit partner samt auktoriserad revisor på KPMG.