Fredrik Leetmaa

Född 1971
Chief Risk Officer (CRO) sedan december 2010. Fredrik började inom Carnegie i augusti 2009 och arbetade som koncernkreditchef fram till december 2010. Dessförinnan var Fredrik kreditchef inom SEB Luxemburg. Tidigare erfarenheter omfattar BOS Bank Polen samt olika ledande befattningar inom SEB koncernen.